GALERIA - Witraże kościelne
Duch Święty 1

Duch Święty 1

Duch Święty 3

Duch Święty 4

Eucharystia 2011 1

Eucharystia 2011 2

Eucharystia 2011 3

Eucharystia 2011 4

Hajnówka 1

Hajnówka 2

Hajnówka 3

Jan Paweł II 2009 1

Jan Paweł II 2009 2

Luboń 2009

Madonna 2009

Fragment witrażu rozeta

Fragment witrażu Matka Boska

Fragment witrażu Matka Boska - malowanie i wypał

Fragment witrażu rozeta

Dolna część Duch Święty

Część malowana Eucharystia